Olyckor, fel & risker

För att undvika skador på människor och saker skall alla fel och risker som upptäcks i lokaler, med utrustning och annat rapporteras. Om det trots allt uppstår en skada eller ett tillbud måste också detta rapporteras.

Samverkansgruppen (rektorerna,skyddsombud, elevskyddsombud samt representanter för elevråd och fack) följer upp rapporterna så att problemen åtgärdas.  

Vid brandlarm utryms skolbyggnaderna lugnt men snabbt. Återsamling och uppställning sker på handbollsplanen. I samarbete med Räddningstjänsten har dessutom utarbetats rutiner kring brandskydd.