Klöxhultsskolans bibliotek

bibliotek

Välkommen till Klöxhultsskolans bibliotek! Biblioteket är skolans informationscentrum. Här kan man söka kunskap och upplevelser i böcker, tidskrifter och databaser. Biblioteket är öppet hela skoldagen och bemannas av skolbibliotekarie.

Två viktiga hörnstenar i vår verksamhet är det gemensamma arbetet med att stimulera till läsning samt att ge eleverna informationskompetens.

Vi försöker genom olika läsprojekt, läsgrupper, högläsning och bokprat att stimulera till läsning, skapa läsglädje.
Bokjuryn för åk 3 är ett gemensamt läsprojekt för samtliga skolor i Älmhult.
Bokprat och läsgrupper genomförs regelbundet i klasserna. Alla klasserna i år F-6 har en fast bibliotekstid varannan vecka. Eleverna kommer självklart också på egen hand när det är dags för nya böcker.

Författarbesök för åk 5 genomförs varje läsår (gemensamt för alla skolorna i Älmhult).

Vi arbetar med informationssökning och källkritik. Så långt det är möjligt integreras övningarna med start av temaarbete eller nytt arbetsområde.

Lån och påminnelser

Lånekort

Alla elever och all personal har ett eget lånekort.
När eleverna går i trean får de börja låna själva på utlåningsdatorn i biblioteket.

Lånetid

Lånetiden är 28 dagar. Om inte någon annan har beställt boken gårdet alltid bra att låna om sin bok.

Första påminnelse

Om boken inte lämnats tillbaka efter 28 dagar får eleverna en påminnelse. Påminnelserna läggs i arbetsenhetens fack och lämnas sedan ut till eleverna av klassläraren.

Räkningsunderlag

Om boken fortfarande inte lämnats tillbaka efter ytterligare 14 dagar får eleven det som kallas för räkningsunderlag. Räkningen delas också ut av klassläraren. På räkningsunderlaget står det vad boken kostar om man inte lämnar tillbaka boken.
Om man lämnar tillbaka boken stryks räkningen automatiskt i systemet.

Ersättning av förstörd eller försvunnen bok

Böcker som inte lämnats tillbaka eller har blivit förstörda måste ersättas. Böckerna ersätts med 150 kr/bok eller med ett nytt exemplar av boken/böckerna. Räkningar skickas ut i slutet av läsåret.

Klassuppsättningar och tidsskrifter

På skolan finns ett stort antal böcker i halv- eller helklassuppsättning. Böckerna finns inte i biblioteket utan är placerade på de olika enheterna.

Böckerna är registrerade i vår katalog och här ser man också på vilken avdelning som de olika böckerna finns. Om du vill ha en lista på böckerna kan du gå in på:

Det senaste numret av varje tidskrift ligger alltid framme i biblioteket. Tidskrifterna sparas i två år. De här tidningarna och tidskrifterna prenumererar vi på:  

  • Julia
  • Kamratposten