Förvaltningskontor

Roger Johansson

Utbildningschef

Ansvarar för att verksamheten utvecklas i ett helhetsperspektiv och har det övergripande ansvaret för att styrdokumenten styr verksamheten.
Är föredragande i Utbildningsnämnden och ser till att nämndens beslut verkställs.
Omvärldskontakt med näringsliv, forskning och utbildningsnätverk.  

Eva-Marie Andersson

Nämndsekreterare, Skolskjutshandläggare

Handlägger skolskjutsverksamheten i samarbete med rektorer och skolskjutsentreprenör.

tfn 0476-555 13
e-post till Eva-Marie Anderssonöppnas i nytt fönster

Camilla Svensson

Utvecklingsstrateg
Driver och samordnar utvecklings- och kvalitetsarbetet inom kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolan, vuxenutbildningen och SFI.  Samordnar kommunens förstelärare och övriga förvaltningsövergripande utvecklingsfunktioner. Ansvarar för utbildningsförvaltningens omvärldsbevakning samt kartlägger och samordnar kommunens utvecklings- och kompetensbehov inom utbildningsområdet.

Utvecklingsstrateg

Camilla Svensson

Anna Rix Grönvall

tf. Grundskolechef

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för skola, resursskola och fritidshem. Är chef för rektorerna, har ansvaret för den övergripande verksamhetsinriktningen och riktad kompetensutveckling.

Verksamhetschef Grundskola

Anna Rix-Grönvall

tfn 0476-552 66
e-post till Anna Rix-Grönvallöppnas i nytt fönster

Jenni Karlsson

Verksamhetschef förskola

Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för förskola, pedagogisk omsorg och Öppna förskolan. Är chef för förskolecheferna, har ansvaret för den övergripande verksamhetsinriktningen och riktad kompetensutveckling. Utbildningsförvaltningens representant i styrgruppen för Familjecentralen.

tfn 0476-550 37
e-post till Jenni Karlssonöppnas i nytt fönster

Anna-Rix-Grönvall

Administrativ chef

Övergripande ansvar för utbildningsförvaltningens administration samt kommunsamordnare av VFU.

tfn 0476-552 66
e-post till Anna Rix-Grönvallöppnas i nytt fönster

Kerstin Sörensen

Barnomsorgshandläggare

Ordnar barnomsorg till föräldrar som tänker börja arbeta eller studera.Handlägger ansökan, placering, schema och avgift.

Ekonomihandläggare

Ekonomi och personaladministration inom förskola

tfn 0476-552 63
e-post till Kerstin Sörensenöppnas i nytt fönster

Marie Lilja

Ekonomihandläggare

Ekonomi och personaladministration

tfn 0476-551 96
e-post till Marie Liljaöppnas i nytt fönster

Anneli Tainio

Assistent

Post, diarie och fakturor

Utbildnings-

förvaltningens

expedition

tfn 0476-551 85
e-post utbildning@almhult.se

Besöksadress

Stortorget 1
Kartaöppnas i nytt fönster

Postadress

Box 501, 343 23 Älmhult

Utbildningschef

Roger Johansson

Verksamhetschef gymnasium/vux

Samuel Svensson

tfn 0476-552 78
e-post till Samuel Svenssonöppnas i nytt fönster

Verksamhetschef Grundskola

Anna Rix-Grönvall

tfn 0476-552 66
e-post till Anna Rix-Grönvallöppnas i nytt fönster

Verksamhetschef förskola

Jenni Karlsson

tfn 0476-550 37
e-post till Jenni Karlssonöppnas i nytt fönster

Administrativ chef

Samuel Svensson

tfn 0476-552 78
e-post till Samuel Svenssonöppnas i nytt fönster

Utvecklingsstrateg

Camilla Svensson

IKT-strateg

Peter Lundström

Verksamhetscontroller

Camilla Åström

tfn 0476-551 48

Nämndsadministration

Eva-Marie Andersson

tfn 0476-555 13
e-post till Eva-Marie Anderssonöppnas i nytt fönster

Placering av barn i förskola och fritidshem

Kerstin Sörensen

tfn 0476-552 63
e-post till Kerstin Sörensenöppnas i nytt fönster

Skolskjutsar

Eva-Marie Andersson

tfn 0476-555 13
e-post till Eva-Marie Anderssonöppnas i nytt fönster


Christian Tegnvallius

Hantering av statsbidrag

Marie Lilja

tfn 0476-551 96
e-post till Marie Liljaöppnas i nytt fönster

Administration av fakturor

Kerstin Sörensen

tfn 0476-552 63
e-post till Kerstin Sörensenöppnas i nytt fönster

Anneli Jama

Diarieföring

Anneli Jama

Eva-Marie Andersson

tfn 0476-555 13
e-post till Eva-Marie Anderssonöppnas i nytt fönster

Vikariesamordning

Anneli Jama

tfn 0476-550 60, kl. 7.00-12.00