Stenmurens logistik

Skiss 1 på stenmur

Muren skall läggas i åkerkanten, helst där marken är obrukbar. Om det samtidigt är gränsen mot grannen är det ännu bättre. Om marken är vattensjuk är det viktigt att tänka till eftersom murens dike även fungerar som avvattning.

En mur måste stå stabilt. Frostfritt. Den måste därför grundas cirka en meter under jorden. Under hösten börjar därför bonden sin grävning. Den måste vara klar innan kylan kommer med tjälen.

Skiss 2 stenmur

De flesta stenmurarna i vår del av Småland kallas dubbelmurar. De består av två ytterväggar lite lätt lutande inåt. Stenarna passas in i varandra utan bindemedel. Väggarna byggs av sten som är formad så att de kan byggas utan att rasa. Småsten och olämpligt formade stenar läggs i mitten, så att båda väggarna kan luta sig mot massan. Det gör att bredden är cirka en meter, men måste anpassas efter stenrikedomen. De kan bli mycket bredare.

Skiss 3 stenmur

I Småland måste man sortera grävmaterialet i två högar. Överst ligger matjorden som ger fröet liv. Den läggs i en särskild hög för sig. Därunder ligger den livlösa moränen i olika storlekar av skördedöd sten. Den massan läggs i den livlösa högen för sig.

När diket är klart gäller det att ta tag i stenen på åkern. Med hjälp av alla naturlagar om hävstänger, baxning och gravitation skall den som en propp kämpas upp ur marken. De stora stenarna får sedan ligga på marken i väntan på vintern.

Hålet efter en sten fylls igen. I botten lägger man den ofruktbara massan som låg under matjorden när man grävde diket. Bara den översta utan fylls med matjord.

När vintern kommer och marken blivit hård av tjäle eller åtminstone hal av frost släpas de stora stenarna till diket. Det sker med handkraft eller i bästa fall med hjälp av djuren och en specialkonstruerad släpa. 

Skiss 4 stenmur
Sedan växer de två väggarna upp och mellanutrymmet fylls med det material som inte kan användas för väggbygget. Därmed är murens grundstruktur klar, men färdig blir den aldrig. Varje gång en smålänning går över åkern tar han upp de nya stenar som kommit upp ur jorden och lägger dem på muren.
Skiss 5 stenmur
© Bo Bergsjö