Kommunerna blir större

Idag varierar kommunerna från några tusen invånare till flera hundra tusen. I en nyligen genomförd reform i Danmark har de nya kommunerna en medelstorlek på drygt 40 000 personer.
 
Troligen står även Sverige inför en ny kommunsammanslagning. Kraven på offentlig service ökar hela tiden och arbetet måste effektiviseras. Detta kan exempelvis gälla teknisk service som avfall, avlopp och teknisk service. Många räddningstjänster jobbar redan över flera kommuner. Administrativa system som ekonomiservice och löner känner inga kommungränser. Skolor måste samarbeta för att kunna erbjuda alla tänkbara alternativ.

Älmhult skulle kunna gå över Getabäck och bilda en mindre kommun tillsammans med Osby eller kanske ingå i den gamla häradsindelningen och knyta an mot Ljungby och Markaryd. Dröjer det länge kan nuvarande län bli en kommun.

Problemet med de organisatoriska förändringarna är att hålla kvar grundtankarna, som idag inte handlar så mycket om överlevnad. Ökat välstånd finns kvar, idag under kravet på demokratiska former och effektivitet.

© Bo Bergsjö