D170 Hopparen 4

D170 Hopparen 4

antagandehandling

Fastigheten Hopparen 4 är planlagd för bostadsändamål, fristående hus i två våningar. I byggnaderna idag bedrivs kontorsverksamhet, som haft tidsbegränsat bygglov. Syftet med den nya detaljplanen är att ändra markanvändningen till kontor och bostäder.


Plankarta i format A2PDF (pdf, 160.7 kB)

Plankarta i format A3PDF (pdf, 145.7 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.6 MB)

UtlåtandePDF (pdf, 36.7 kB)

BullerberäkningPDF (pdf, 204.1 kB)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.