Spridningen av covid-19 i Älmhults kommun

Region Kronoberg har presenterat antal konstaterade fall per kommun i covid-19. Nu går Älmhults kommun in i ett nytt skedde och vi ser att antalet fall ökar. Idag ser vi att vi nått de nivåer som gör att vi kan presentera siffror på almhult.se, siffror som också kan sättas i relation till hur det ser ut i kommunen, länet och landet.

Vi kommer veckovis att informera om spridningen av covid-19 i Älmhults kommun på www.almhult.se.

Antal i Älmhults kommun

Uppdaterad: 2020-05-07

Totalt antal fall i Älmhults kommun: 23 st. Region Kronobergs information finns på deras webbplats: Bekräftade fall i Kronoberglänk till annan webbplats

Inom socialförvaltningens verksamheter

Uppdaterad: 2020-05-12, 07:00

  • Totalt i socialförvaltningen: 18 konstaterade fall av covid-19.
  • Pågående fall inom socialförvaltningen: 9 personer med konstaterad covid-19.
  • Antal dödsfall: 4 personer har avlidit i covid-19.
  • Antal tillfrisknande: 5 personer har tillfrisknat.
  • Antal fall inom personalen: 9 konstaterade fall av covid-19.

Skyddsrutiner och utrustning

Vi följer först och främst våra basala hygienrutiner, tvättar och spritar händer. Enligt våra vårdhygieniska rutiner och riktlinjer för covid-19 ska vår personal redan vid misstanke använda skyddsutrustning till exempel munskydd, visir, handskar och plastförkläde. Enligt samma rutin ska vårdpersonalen byta skyddsutrustningen när vi byter vårdtagare.

Vi har den skyddsutrustning som vi behöver och bevakar tillgången dagligen. Nationellt och lokalt har många företag ställt upp och både skänkt och tillverkat utrustning som behövs. Ett stort tack till er alla!

Vi behöver alla vara en del av lösningen

Vi har en allmän smittspridning i Kronoberg och vi är på väg upp i vår kurva. Enligt beräkningar kommer Älmhults kommun troligtvis att nå sin topp under slutet av maj eller början av juni månad för att sedan plana ut under några veckor innan vår kurva börjar gå neråt. Vi kommer uppdatera prognosen när vi har mer information. Därför är det viktigt att vi alla nu håller i och håller ut och följer folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Håll avstånd
  • Tillhör du en riskgrupp, avstå fysiska sociala kontakter
  • Tvätta händerna
Nyhet
Publicerad: