Ordningsregler

  • Alla har ett gemensamt ansvar för trivseln i biblioteket.
  • Biblioteket är en arbetsplats, inget uppehållsrum. Därför är inte kortspel tillåtet.
  • Visa hänsyn genom att samtal lågmält och stäng av signalen på din mobiltelefon.
  • Mat, dryck och godis lämnar vi utanför lokalen.
  • Datorn som står vid skrivaren i biblioteket används för sökning och utlån av böcker.
  • Det finns även en dator vid informationsdisken som går bra att boka för skolarbete.
  • Var rädd om biblioteket! Använd inte bord och stolar som fotstöd och släng saker i papperskorgarna.
  • Tänk på att ställa tillbaka framtagna stolar där du tog dem.
  • Städa alltid undan vid din studieplats innan du lämnar den.
  • Tänk på att alltid ställa tillbaka böcker och tidningar där du tog dem. Om du inte kommer ihåg går det bra att lägga dem på någon av bokvagnarna.