Vad styr den öppna förskolan

Öppen förskola styrs av skollagen (främst kapitel 25).

I skollagen sägs att:

•barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek

•lokalerna ska vara ändamålsenliga

•det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses

•verksamheten ska utgå från varje barns behov.

Öppen förskola

3 §   En kommun får anordna öppen förskola som komplement till förskola och pedagogisk omsorg.

Den öppna förskolan ska erbjuda barn en pedagogisk verksamhet i samarbete med de till barnen medföljande vuxna samtidigt som de vuxna ges möjlighet till social gemenskap.