Korttidsboende

Korttidsboende

Korttidsboende är till för den som av någon anledning har ett tillfälligt behov av omfattande vård och omsorg. Här kan man vid behov få hjälp med rehabilitering, behandling eller boendeplanering innan man återvänder hem till den egna bostaden eller flyttar till ett annat boende.
Korttidsboende kan komma ifråga för personer som är utskrivningsklara från sjukhuset och som trots hemtjänstinsatser inte kan återgå direkt till bostaden. Korttidsboende kan också erbjudas om individens tillstånd tillfälligt blir sämre eller om en anhörigvårdare tillfälligt blir sjuk. Syftet  är att ge anhörigvårdaren en möjlighet att vila upp sig och hämta nya krafter. Denna typ av korttidsboende kan ges vid enstaka tillfällen eller som regelbunden insats så kallad växelvård.

Kommunen kan också erbjuda  vård i livets slutskede där individen kan få god omsorg och anpassad vård i livets slutskede. Det finns en särskild avdelning för sådan vård på Kastanjen på Nicklagården. Vård i livets slutskede kan även erbjudas i hemmet.

Korttidsboende kan, i mån av tillgång, erbjudas på nästan alla särskilda boenden i kommunen. Kontakta biståndshandläggare för ansökan eller för mer information.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.