Korttidsboende

Korttidsboende är till för den som av någon anledning har ett tillfälligt behov av omfattande vård och omsorg. Här kan man vid behov få hjälp med rehabilitering, behandling eller boendeplanering innan man återvänder hem till den egna bostaden eller flyttar till ett annat boende.

Korttidsboende kan komma ifråga en person som är färdigbehandlad på sjukhuset och som trots hemtjänstinsatser inte kan komma tillbaka direkt till sin bostaden. Korttidsboende kan också erbjudas om en persons tillstånd tillfälligt blir sämre eller om en anhörigvårdare tillfälligt blir sjuk. Syftet är att ge anhörigvårdaren en möjlighet att vila upp sig och hämta nya krafter. Denna typ av korttidsboende kan ges vid enstaka tillfällen eller som regelbunden insats, så kallad växelvård.

Kommunen kan också erbjuda vård i livets slutskede där personen kan få god omsorg och anpassad vård i livets slutskede.

Kontakta biståndshandläggare för ansökan eller för mer information.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.