Seniorer

För att invånare på äldre dar ska ha möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt finns kommunens äldreomsorg. Verksamheten inriktas på att bibehålla och utveckla den enskildes förmågor.

I all verksamhet är frivillighet och självbestämmande vägledande, individens självbestämmanderätt och integritet respekteras alltid. All hjälp är behovsprövad. Det innebär att behovet måste utredas av någon av kommunens biståndshandläggare. Bistånd är det begrepp som används i socialtjänstlagen för de olika hjälpinsatser som beviljas.

Vid utformandet av insatser beaktas alla de olika faktorer som påverkar den enskildes situation. Insatserna präglas av en helhetssyn. Vid biståndsbedömning uppmärksammas de behov av insatser som underlättar den dagliga livsföringen.

Målet med äldreomsorgen är att alla som vill och kan ska bo kvar i den egna bostaden. De vård- och sociala insatser som ges i den egna bostaden skiljer sig inte från de som ges på ett särskilt boende. Det är ofta känslan av isolering och otrygghet som gör att äldre söker sig till särskilda boenden. Samtidigt som en lägenhet på ett särskilt boende kan ge ökad trygghet kan vistelsen där delvis vara passiviserande. Tyngden måste därför läggas främst på att motverka den otrygghet individen känner i det egna boendet så att denne kan bo kvar där.

Den enskildes ekonomi är aldrig avgörande för om insatser ska beviljas eller ej.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.