E-hälsa för god vård på lika villkor

E-hälsa för god vård på lika villkor

Kronobergs läns kommuner och Landstinget Kronoberg har tecknat ett samverkansavtal om e-hälsa som ska förbättra patientsäkerheten och samverkan i vårdkedjan. Ytterst handlar det om att ge patienterna en god vård på lika villkor.
Länets åtta kommuner och Landstinget Kronoberg har tecknat ett avtal om regional samverkan inom området e-hälsa. Syftet med avtalet är att tillsammans samverka kring system som stödjer en utveckling som utgår från patientens behov av vård och omsorg och där alla parter använder resurserna effektivt.

Avtalet bygger på den nationella strategin för e-hälsa som handlar om att stödja samverkan mellan olika vårdgivare i vårdkedjan i syfte att kunna erbjuda patienter en god vård på lika villkor. Syftet är att utveckla effektivitet, kvalitet och patientsäkerhet inom vård- och omsorg.
Avtalet omfattar dels anslutning till tjänster som gör att man kan utbyta information mellan organisationerna, att kunna utnyttja Landstinget Kronobergs tjänster samt att dela information i journalsystem.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.