Bostad med särskild service

Beroende på vilket stöd du behöver finns olika boendeformer. Samtliga boenden innebär att du bor i en egen lägenhet. Du har eget andrahandskontrakt på lägenheten. Du ansöker om bostad hos kommunens handläggare.

Servicebostad

I en servicebostad får du stöd av personal utifrån dina behov. I närheten av din servicebostad finns det en gemensamhetslokal för social samvaro där olika aktiviteter anordnas. 

Gruppbostad

Gruppbostad är ett boendealternativ för dig som har mer omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov.

Ett gruppboende består av ett antal lägenheter som är grupperade tillsammans. Boendet har gemensamma utrymmen och fast bemanning av personal dygnet runt.

Särskild anpassad bostad

En särskild anpassad bostad enligt LSS är ett boende utan personal. Lägenheten är fysiskt anpassad. Behöver du stöd och hjälp kan det vara beviljat antingen enligt LSS eller socialtjänstlagen.

Hälso- och sjukvård

Kommunen erbjuder dig som bor i en gruppbostad eller servicebostad hälso- och sjukvård genom kommunens sjuksköterskor.

Hjälpmedel

Kommunen erbjuder dig som bor i en gruppbostad eller servicebostad de hjälpmedel du behöver.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.