Ansökan enligt LSS och SoL

Till LSS-handläggaren vänder du dig bland annat för att få information om stödinsatser, för både yngre och äldre personer upp till 65 år. Din ansökan kan vara muntlig eller skriftlig och prövas individuellt enligt gällande lagstiftning. Du kan nu också skicka in din ansökan som e-tjänst!

För att avgöra om du har rätt till den sökta insatsen görs en utredning. Handläggaren besöker dig oftast i hemmet eller på sjukhus för att ta reda på ditt behov av insatser. Beslutet om insatser är oftast tidsbegränsat och kan överklagas.  Beslutet om beviljade insatser överlämnas till respektive enhetschef inom berört ansvarsområde.

Detta kan du ansöka om enligt LSS:

  • rådgivning och annat personligt stöd (exempelvis kurator)
  • personlig assistans
  • ledsagare
  • kontaktperson
  • avlösarservice i hemmet
  • korttidsvistelse
  • korttidstillsyn
  • familjehem eller bostad med särskild service för barn
  • bostad med särskild service för vuxna
  • daglig verksamhet
Använd våra e-tjänster för att göra din ansökan!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.