Stöd till barn och ungdomar

Socialförvaltningen har ett särskilt ansvar för barn och ungdomars uppväxtvillkor. Det omfattar alla barn i åldern 0-18 år och i vissa fall ungdomar upp till och med 21 år.

Förebyggande arbete

Behandlingspedagogerna i kommunen erbjuder barnfamiljer vård i öppna former. Biståndet ges till familjer med barn från 0 till 18 år. Ambitionen är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid.

Barn och ungdom som far illa

Alla har vi ett ansvar att anmäla om man känner till något barn som behandlas på så sätt att det behöver socialtjänstens stöd eller skydd. De som arbetar med barn och ungdomar är skyldiga enligt lag att göra en anmälan. Om du känner dig tveksam till att göra en anmälan går det också bra att kontakta oss för att få råd utan att nämna vem det gäller. Nedan ser du hur du kommer i kontakt med oss. Om du anser att ett barn är i akut fara ska du kontakta polisen.

Vid en ansökan om råd och stöd eller vid en anmälan om barn som behöver stöd eller skydd gör vi en utredning. Det kan räcka med ett samtal men det kan också vara en mer omfattande utredning. Om ett barn eller en ungdom far illa kan vård i vissa fall även ges mot vårdnadshavarnas vilja.

Familjerätten

Även familjerättsliga frågor, såsom faderskap, vårdnad, boende, umgänge och adoption ligger inom vårt ansvarsområde.

Drop-in

Varannan torsdag (jämn vecka) kl. 14.00–17.00 är du mellan 13-23 år välkommen till Familjecentralen, Storgatan 16. Vi lyssnar och ger dig råd och stöd!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.