Demens

Demens är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar. Demens innebär att vissa hjärnfunktioner försämras av olika anledningar. Det kan bland annat ge minnesstörningar, förvirring, personlighetsförändring och påverka förmågan att kontrollera känslorna. Det naturliga åldrandet medför inte demens och alla glömska är inte demens.


Demenssjuksköterska

I kommunen finns en demenssjuksköterska som kan

  • ge råd, handleda och stödja närstående
  • göra hembesök
  • samverka med andra vårdgivare
  • handleda, undervisa och stödja personal
  • medverka till att demensutredning påbörjas

Vårdprogram

Kommunerna i länet, tillsammans med region Kronoberg och ett antal anhörigföreningar, har utarbetat ett gemensamt vårdprogram för demenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdprogrammets syfte är att det i länet skall erbjudas utredning och behandling av patienter med misstänkta eller diagnosticerade demenstillstånd på ett adekvat och samstämmigt sätt. I vårdprogrammet finns det också en beskrivning över de vanligaste demenssjukdomarna.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.