Kemikaliesmart förskola

Kemikalier finns överallt omkring oss och många av dessa kan vara skadliga för människor och miljö. Barn är både mer känsliga och mer utsatta än vuxna. Dels för att de ännu inte är färdigutvecklade, dels för att de rör sig och känner på sin omgivning på ett annat sätt än vuxna.

I den kommunala verksamheten är det därför viktigt att skapa en kemikaliesmart miljö i förskolan. Älmhults kommun håller på att ta fram policy och handlingsplan för en kemikaliesmart förskola.

Det är vetenskapligt bekräftat att vi dagligen exponeras för ett stort antal kroppsfrämmande kemikalier. Och vi vet att en del av dessa ämnen kan skada vår hälsa. Barn är både mer känsliga och mer utsatta för farliga kemiska ämnen i omgivningen än vuxna. Det beror på att deras kroppar, till exempel hjärnan, hormonsystemet och immunsystemet, håller på att utvecklas. Barn är också känsligare eftersom de har ett annat beteende än vuxna. De krälar på golvet, andas snabbare och äter och dricker mer i förhållande till sin vikt jämfört med vuxna.
Eftersom barn är mer känsliga för farliga kemikalier än vuxna prioriteras arbetet med att minska exponeringen för farliga kemikalier i kommunens förskolor.

Handlingsplan för kemikaliesmart förskola

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att planera arbetet med kemikaliesmarta förskolor i kommunen. I gruppen deltar företrädare för kommunledningsförvaltningen (utvecklingsenheten), miljö- och byggförvaltningen, upphandlingsenheten, utbildningsförvaltningen samt tekniska förvaltningen (fastighetsavdelningen, lokalvårds- och kostenheten).

Här kan du ladda ner kommunens Handlingsplan för kemikaliesmarta förskolor.PDF (pdf, 956.5 kB) Till dess budget för 2018 är tagen är handlingsplanen ett utkast. Datum för när åtgärder ska vara utförda kan komma att ändras beroende på ekonomiska resurser.

Policy för kemikaliesmart förskola

Beslut om policy och budget kommer att tas våren 2017. Utkast och bilagor till Policy finns i menyn till höger.

Barn

Presentationer från kunskapskvällen den 22 mars 2017 om farliga kemikalier i barns omgivning

Åke Bergman

Kemikalier, hälsa och miljö – Dikt och verklighetPowerpoint (powerpoint, 6.3 MB)
Kemikaliefaror i vardagenPowerpoint (powerpoint, 6.3 MB)

Gudrun Bremle

Förskole-detox i praktikenPowerpoint (powerpoint, 10.3 MB)

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.