Ekokommun

Ekokommun

Älmhult är en Ekokommun vilket betyder att kommunen ska främja
utvecklingen mot ett mer kretsloppsanpassat samhälle, byggt på en
ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och en god hälsa. Älmhults kommun blev medlem i Sveriges Ekokommuner 2011-01-24.

Sveriges ekokommuner, SEKOM

I Sveriges ekokommuner samarbetar 84 kommuner med målet att alla kommuner ska bli hållbara. Medlemskommunerna representeras av en tjänsteman och en politiker i ledande ställning, vilket innebär att de strategiska hållbarhetsfrågorna lyfts upp i kommunernas högsta ledning. För Älmhults del är Ingemar Almkvist, kommunstyrelsens ordförande, kontaktpolitiker och Tina Larsen, energirådgivare, kontakttjänsteman (2015-2018).

Hållbarhetsprinciperna

Allt arbete som bedrivs utgår från fyra hållbarhetsprinciper. Den första principen handlar om att minska spridningen och användningen av material som hämtas från berggrunden, som tungmetaller och olja. Den andra om att arbeta för att minska belastningen på naturen med allt vi producerar och släpper ut. Den tredje handlar om att inte använda mer av naturens resurser än vad naturen själv hinner återskapa, som att inte avverka mer skog än vad som växer åter. Den fjärde handlar om att skapa ett samhälle med delar som får oss människor att må bra. 

Sveriges ekokommuner har tagit fram ett antal nyckeltal som används för att följa upp och mäta utvecklingen i kommunerna. Gröna nyckeltal för Älmhults kommun hittar du här på Sverige ekokommuners hemsida.länk till annan webbplats


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.