Miljö- och klimatarbete

Trädgårdar

 

 

Kemsmart

 

 

2

2018

 

 

1

Älmhults kommun har som ambition att minska miljöbelastningen genom ett strategiskt miljömålsarbete. Under 2018 kommer kommunen bland annat att besluta om en ny Miljöplan.

På gång under 2018

Miljöplan 2030
Kommunen håller på att ta fram en miljöplan som kommer att innehålla mål och riktlinjer för att bli en hållbar kommun. Workshops tillsammans med medborgare och anställda har gjorts under 2016-2017.

Naturvårdsplan
Kommunen kommer att påbörja arbetet med en Naturvårdsplan under 2018. Syftet är att kartlägga de höga naturvärden som finns i kommunen för att bättre kunna arbeta strategiskt med att ta tillvara och utveckla dessa värden. Planen ska möjliggöra för kommunens övergripande arbete och planering kring naturvårds- och friluftsfrågor och åtgärder som syftar till att nå de nationellt fastställda miljökvalitetsmålen. Naturvårdsplanen ska fungera som ett komplement till framtagen översiktsplan för Älmhults och fungera som underlag för samhällsplanering och ställningstaganden i såväl det övergripande planeringsarbetet som i enskilda ärenden. Plan ska även innehålla förslag på åtgärder.

Kommunen har fått LONA-stöd från Länsstyrelsen för detta arbete. Planen beräknas vara klar under 2019.

 

 

Miljöarbete under 2017

Hållbarhetsvecka 2017

Kommunen arrangerade en hållbarhetsvecka i april 2017. Se film från veckan med axplock av aktiviteter här.

Miljömålslöften

Den 31 januari 2017 undertecknade Älmhults kommun miljömålslöften med Länsstyrelsen för 2017-2020. Läs mer om Älmhults löften och åtaganden härlänk till annan webbplats:

Älmhults fem miljömålslöftenlänk till annan webbplats.

Belysningsutmaningen

Under 2017 deltog kommunen i Belysningsutmaningen, ett projekt genom Energimyndigheten. Bostadsrättsföreningar erbjöds att kostnadsfritt delta i projektet och få hjälp av kommunens energi- och klimatrådgivare. Projektet var en del av den nationella kraftsamlingen belysningsutmaningen, läs mer nedan, för att öka andelen energieffektiva belysningslösningar i samhället. Läs mer här.

Solenergi på Haganässkolan

Under 2016 - 2017 installerades ett antal olika solenergilösningar på Haganässkolans tak. I detta första steg kommer det att installeras solceller, PV hybrid solcellsmoduler (koncentrerad solenergi, värme och el) samt CSP Hybrider (koncentrerad solenergi, värme och el). Solcellerna ska vara utförda med kristallina kiselceller samt CIS tunnfilm. Det finns även plats till vakuumrör och varmluftsolfångare för att de ska kunna monteras vid ett senare tillfälle. Solenergilösningarna ska även kopplas ihop med ett utbildningspaket för skolan.

Sveriges största passivhusskola

Älmhults kommun färdigställde under 2017 Sveriges största passivhusskola, Elmeskolan i Hagabo. Skolan är cirka 10 000 m² och är byggd enligt passivhusnormer för att certifieras. Byggnationen startade under april 2016 och hela projektet beräknas var klart under hösten 2017.

Ett passivhus är en mycket tät och välisolerad byggnad som till stor del passivt värms upp av solen, kroppsvärme, och spillvärme från elektronisk utrustning. ­Köldbryggor minimeras och tillskottsvärmen kommer från solceller och bergvärme. Grundkravet är att byggnaden inte får göra av med mer värme än 15 kWh/m2 och år. Läs mer här Sveriges största passivhusskolalänk till annan webbplats.

Regnträdgårdar på Norra Esplanaden

Den nya Norra Esplanaden färidgställdes under 2017 med en smalare körbana och fler gröna inslag i gatumiljön. En smalare körbana uppmuntrar till lägre hastigheter.

Läs mer om Regnträdgårdar i centrumlänk till annan webbplats.

Regnträdgårdar

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.