Fritidsgården Fenix

Sommaraktiviteter 2017!

Anmälningstiden är slut, och nu lottas det ut för fullt till varje aktivitet.

Lottningsperioden kommer hålla på i 2 veckor, därefter har vi alla namn på de ungdomar som hade turen att lottas ut. Listor kommer att finnas ute på skolorna och på Fritidsgården Fenix, där kommer man att kunna se vilka aktiviteter som man kommit med på.

Om du blir sjuk eller inte kan följa med på den aktiviteten du blivit utlottad till, ring eller maila oss så fort som möjligt så att någon annan kan ta din plats. Om du glömmer att avboka din plats eller inte kommer till aktiviteten så kommer du att få betala för din plats!

Om ni undrar över något är ni välkomna att ringa för mer information!

Du når oss på:

Telefon: 073- 38 568 05

Mail: fenix@almhult.se.

Fritidsgården Fenix bedriver öppen verksamhet för alla ungdomar i åk 6-9 i Älmhults kommun. Lokalen är centralt belägen i huvudorten.

Vi samarbetar ofta med övriga kommunala verksamheter men även med andra aktörer, som studieförbund, näringsliv och frivilligorganisationer. Vårt arbetssätt inspireras av en tanke om social mobilisering med målsättningen att ungdomar ska våga vara mer aktiva och bli medvetna om sina möjligheter.

På fritidsgården träffas ungdomar med olika bakgrund för att trivas, ha roligt under sin fritid och samtala med vuxna om det som känns viktigt. Personalens viktigaste uppgift är att se styrkor hos varje individ samt att kontinuerligt bygga hållbara relationer. Arbetssättet går ut på att fånga upp och tillvarata ungdomars egna initiativ, stärka det som är positivt och på olika sätt handleda ungdomar i att förverkliga sina egna idéer och projekt. Vi tycker om att se unga människor växa.

Fenix3

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.