Anläggningsbidrag

Bidraget avser att vara ett stöd till drift och underhåll av anläggningar eller byggnader som ägs eller förvaltas av föreningar och/eller bidrag till hyra av lokaler.

Villkor

Förening som erhåller anläggningsbidrag ska uppfylla villkoren under allmänna bestämmelser (sid 3-5) samt årligen senast den 1 maj skicka in årsmöteshandlingar.

Kultur-och fritidsnämnden kan besluta om undantag från villkor om nämnden anser att anläggningen/lokalen är viktig för verksamheten och allmännyttig.

Förening som inte tidigare erhållit anläggningsbidrag ska skriftligen ansöka hos kultur- och fritidsnämnden om förhandsbesked. Kultur- och fritidsnämnden prövar vilka föreningar som ska erhålla anläggningsbidrag med hänsyn till anslagna medel och den verksamhet som bedrivs i anläggningen.

Förening som erhåller bidrag är skyldig att omgående anmäla till Kultur-Fritid om större förändringar i kostnader eller i verksamhetens omfattning inträffar.

Anläggningen ska vara tillgänglig för allmänheten, skolor och andra föreningar.

Bidragsformer och ansökan

Kultur- och fritidsnämnden beslutar om anläggningsbidrag enligt någon av följande former:

  • Fast bidrag
  • Årlig ansökan
  • Avtalsbaserat anläggningsbidrag

Fast bidrag

Förening som enligt beslut erhåller fast bidrag, behöver inte skicka in någon årlig ansökan. Däremot ska handlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3-6) årligen skickas in.

Utbetalning av bidrag sker senast den 1 juni.

Årlig ansökan

Förening som enligt beslut erhåller anläggningsbidrag och fått besked om att årlig ansökning ska skickas in, ska göra detta på särskild blankett tillsammans med årliga handlingar enligt allmänna bestämmelser (sid 3-5) senast den 1 maj.

Utbetalning sker senast den 1 juni.

Avtalsbaserat anläggningsbidrag

Villkor för bidrag, redovisning och utbetalning regleras i avtalet.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.