Sammanträdesplan

Sammanträdesplan 2017

Datum för årets sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott, samt presidierna i de nämnder som saknar utskott.


Kommunfullmäktige

30 januari
27 februari
27 mars

24 april
29 maj
26 juni

28 augusti
25 september
30 oktober

27 november
18 december
29 januari (2018)


Kommunstyrelsen

17 januari
7 februari
7 mars

4 april
9 maj
7 juni

15 augusti
5 september
10 oktober

7 november
5 december
16 januari (2018)


Kommunstyrelsens arbetsutskott

24 januari
21 februari
21 mars

25 april
23 maj
27 juni

22 augusti
26 september
24 oktober

21 november
19 december


Kommunstyrelsens personalutskott

14 februari
14 mars
11 april

16 maj
13 juni
22 augusti

12 september
17 oktober
14 november

12 december
23 januari (2018) 


Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

16 januari
13 februari
13 mars

10 april
15 maj
12 juni

10 juli
14 augusti
18 september

23 oktober
20 november
11 december 


Kultur- och fritidsnämnden

1 februari
16 mars (heldag)
20 april

15 juni
27 september (heldag)
18 oktober

16 november
13 december

Kultur- och fritidsnämndens presidium

16 januari
1 mars
5 april

4 maj
31 maj
23 augusti

6 september
2 oktober

1 november
29 november


Miljö- och byggnämnden

16 januari
13 februari
13 mars

10 april
8 maj
19 juni

21 augusti
11 september
9 oktober

6 november
4 december
15 januari (2018)

 

Miljö- och byggnämndens presidium

10 januari
31 januari
28 februari

28 mars
25 april
23 maj

15 augusti
29 augusti
26 september

24 oktober
21 november
9 januari (2018)

 

 

Socialnämnden och socialnämndens utskott


Sammanträden i både nämnd och utskott

25 januari
22 februari
22 mars

19 april
24 maj
21 juni

23 augusti
20 september
25 oktober

22 november
20 december 

Sammanträden endast i utskottet

11 januari
8 februari
8 mars

5 april
10 maj
7 juni

12 juli (om det finns individärenden för beslut)
9 augusti
6 september

4 oktober
7 november
6 december 


Utbildningsnämnden

18 januari

1 februari (extrainsatt nämndsmöte)

15 februari

15 mars

19 april

17 maj

31 maj (extrainsatt nämndsmöte)

14 juni

23 augusti

20 september

19 oktober

15 november

13 december

 

Utbildningsnämndens utskott

11 januari

1 februari

1 mars

5 april

3 maj

31 maj

16 augusti

6 september

4 oktober

1 november

29 november


Överförmyndarnämnden

21 februari
25 april
22 augusti

24 oktober
19 december


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.