Socialnämnden

Ansvarsområde

Socialnämnden ansvarar för utredningar och bedömningar inom följande områden:

  • Äldreomsorg
  • Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  • Individ- och familjeomsorg
  • Hälso- och sjukvård

Nämnden har också ansvar för tillstånds- och tillsynsuppgifter enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen.

Socialnämnden består av 11 ledamöter och de sammanträder en gång i månaden.

Socialnämnden har ett arbetsutskott som sammanträder två gånger i månaden. Arbetsutskottet bereder ärenden inför socialnämndens sammanträden och tar också beslut i individärenden.

 

Ledamöter 2015-2018

Kommunfullmäktige har utsett följande ledamöter och ersättare i socialnämnden för mandatperioden 2015-2018:

 

Ledamöter

>>>>Lars Ingvertöppnas i nytt fönster (S), ordförande
>>>>Ann Johanssonöppnas i nytt fönster (S), förste vice ordförande
>>>>Silvia Lobosöppnas i nytt fönster (S)
>>>>Mattias Lindqvistöppnas i nytt fönster (S)

>>>>Ulla-Britt Andreassonöppnas i nytt fönster (V)
>>>>Vidar Lundbäcköppnas i nytt fönster (C), andre vice ordförande
>>>>Tobias Herzöppnas i nytt fönster (C)    
>>>>Viktor Emilssonöppnas i nytt fönster (M)
>>>>Anna-Karin Nilssonöppnas i nytt fönster (M)

>>>>Gun-Britt Cedergren (KD)öppnas i nytt fönster
>>>>Börje Tranviköppnas i nytt fönster (SD)
  

Ersättare

>>>>Fredrik Ekstrandöppnas i nytt fönster (S)
>>>>Patricia Schooneröppnas i nytt fönster (S)
>>>>Britta Croonaöppnas i nytt fönster (S)
>>>>öppnas i nytt fönster>>Ingemar Almkvistöppnas i nytt fönster (S)

>>>>öppnas i nytt fönsterGöran Johanssonöppnas i nytt fönster (MP)
>>>>Annelie Olinöppnas i nytt fönster (C)
>>>>Jonny Johanssonöppnas i nytt fönster (C)
Vakant (M)

Vakant (M)
>>>>Livia Martinssonöppnas i nytt fönster (KD)
>>>>Gull-Britt Tranviköppnas i nytt fönster (SD)

Sekreterare

Amanda Svensson

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.