Valberedningen

Kommunfullmäktiges valberedning förbereder alla valärenden som kommunfullmäktige hanterar. Det betyder bland annat att valberedningen ska föreslå vilka som ska sitta i kommunstyrelsen och nämnderna.

De flesta valärenden i fullmäktige behandlas i början av en mandatperiod – efter val till kommunfullmäktige – när ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser väljs. Valärenden mitt under mandatperioden kan uppstå om till exempel en ledamot i en nämnd avsäger sig sitt uppdrag. Då är det valberedningens uppgift att lämna förslag på en ny person som ledamot i nämnden. Fullmäktige kan dock besluta att förrätta ett val utan föregående beredning.

Valberedningen består av 8 ledamöter och lika många ersättare och tillsätts parlamentariskt, vilket betyder att alla partier i kommunfullmäktige har en ledamot och en ersättare i valberedningen.

Ledamöter och ersättare 2014–2018

Ledamöter

>Helen Bengtssonöppnas i nytt fönster (S), ordförande
>Bo Bergsjööppnas i nytt fönster (L)
>Dan Bülowöppnas i nytt fönster (KD)
>Viktor Emilssonöppnas i nytt fönster (M), vice ordförande

>Jan Fagerbergöppnas i nytt fönster (MP)
>Jerker Nilssonöppnas i nytt fönster (V)
>Marie Olofssonöppnas i nytt fönster (C)
>Gull-Britt Tranviköppnas i nytt fönster (SD)

Ersättare

>Gun-Britt Cedergrenöppnas i nytt fönster (KD)
Maria Gustafssonlänk till annan webbplats
(L)
>Lars Ingvertöppnas i nytt fönster (S)
>Ann-Louise Ljungöppnas i nytt fönster (V)

>Peter Niklassonöppnas i nytt fönster (C)
>Björn Petterssonöppnas i nytt fönster (M)
>Börje Tranviköppnas i nytt fönster (SD)
>Michael Öbergöppnas i nytt fönster (MP)

Sekreterare

Daniel Nilsson

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.