Omvärldsanalys

Älmhults kommun blir Home of Home. Det är ett av resultaten av den omvärldsanalys som genomförts.

Hösten 2013 genomförde konsultföretaget Kairos Future på uppdrag av Älmhults kommun en omvärldsanalys. Nu är resultaten klara och Älmhults kommun har fått dem presenterade. Resultaten bygger på trendanalyser, omvärldsspaning och på ett antal workshoppar som har genomförts i Älmhult. I dessa har både tjänstemän från kommunen och representanter från näringsliv och organisationer deltagit.

Homeofhome

Älmhults kommuns omvärldsanalys

Omvärldsanalysen pekar på sju viktiga utmaningar för kommunen under kommande år:

  1. Möta ökade krav på offentlig service
  2. Stärka arbetsgivarvarumärket
  3. Erbjuda trygghet i heterogeniteten
  4. Göra det attraktivt att bygga och förvalta bostäder i Älmhult
  5. Utveckla upplevelseutbudet
  6. Välja rätt strategiska samarbeten
  7. Utveckla uniciteten kring hem och boende

Utifrån omvärldens förändringar rekommenderas kommunen att sätta särskilt fokus på fyra utvecklingsområden:

(1) stärka kommunens basverksamhet med särskilt fokus på skolan,

(2) arbeta för att säkra kompetensförsörjningen till kommunen,

(3) utveckla ett mer strategiskt samarbete med IKEA och

(4) utveckla Älmhults platsvarumärke och naturliga dragningskraft – exempelvis genom en tydlig positionering som ”Hemmets hem”.


Elizabeth Peltola

"Det här är ett nödvändigt nästa steg om vår kommun ska växa. Nu konkretiserar vi vår tidigare vision om överraskande, internationellt och nära för att utveckla och höja attraktiviteten i hela vår kommun."

Elizabeth Peltola, dåvarande kommunalråd, kommunstyrelsens ordförande

Sonja Emilsson

"Vi måste kraftsamla för att öka Älmhults attraktivitet. Det är viktigt - både för att folk ska stanna kvar och för att fler ska vilja flytta hit. Ett starkt platsvarumärke gynnar alla våra företag som behöver säkra sin framtida kompetensförsörjning."

Sonja Emilsson, dåvarande kommunalråd, kommunstyrelsens första vice ordförande

Ingemar Almkvist

"Vi behöver samverkan och en bred politisk enighet för att staka ut de stora linjerna för Älmhults framtid. Genom att stärka Älmhults attraktivitet blir det lättare att få människor att bosätta sig här och på sikt så säkrar vi också en god arbetsmarknad här i Älmhult."

Ingemar Almkvist, dåvarande oppositionsråd, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Tomas Rikse

"I grunden är det viktigt att både veta var vi är och vart vi är på väg. Jag tycker att omvärldsanalysen ger bra svar på det. En gemensam vision och målbild gör det lättare att välja rätt inför framtiden. Att vi ska bli kommunen "Home of Home" kommer att leda oss framöver."

Tomas Rikse, dåvarande kommunchef


Home of Home

Baserat på detta har vi valt att gå vidare genom att etablera Älmhults kommun som "Home of Home" - en plats där du vill och kan leva och bo. Eller besöka!

- Det är ett sätt att vidareutveckla vår tidigare vision om Älmhult som överraskande, internationellt och nära, betonar Elizabeth Peltola. Men det får inte bara bli en slogan som vi klistrar på något annat. Min känsla är också att det här är någonting som kommer inifrån, både från Älmhults kommun som arbetsgivare och från andra aktörer och boende inom kommunen.

- Nu är det här helt nytt och nästa steg blir förstås att bestämma på vilket sätt vi ska arbeta vidare med det här varumärket, förklarar Tomas Rikse, kommunchef. Men det är ingen tvekan om att det på olika sätt måste komma att genomsyra alla våra verksamheter om vi ska få någon trovärdighet i det. Du ska kunna känna dig hemma i Älmhults kommun genom barndom, skola, arbetsliv och ålderdom.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.