Medborgarundersökning

Medborgarundersökning 2015

Under hösten 2015 har Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört en
medborgarundersökning på uppdrag av Älmhults kommun. Enkät skickades ut
till 1 200 slumpmässigt utvalda personer. 48 % av dem svarade.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning. Medborgarna får
svara på vilken uppfattning de har utifrån erfarenhet och vad de har
hört och läst. Undersökningen är tänkt att vara ett av flera verktyg för
att få en bild av hur en kommuns medborgare ser på sin kommun.

Undersökningen är indelad i tre delar:

I nedanstående diagram redovisas helhetsbetyget för respektive område. I enkäten har medborgarna på en 10-gradig skala fått ange vad de tycker om olika områden. Svaren har sedan sammanställts till betygsindex som kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har invånarna gett sin kommun. Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för nöjd går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. Jämförelse sker med genomsnittet för de 138 kommuner som genomfört under­sök­ningen våren och hösten 2015.


Diagram över medborgarnas betyg.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.