Kommunens alkoholprogram

Älmhults kommun har ett tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiskt program med syftet att förbättra folkhälsan och göra Älmhult till en bra kommun att leva och verka i. Detta ska ske genom ett aktivt tobaks-, alkohol- och narkotikaförebyggande arbete som reducerar sociala, medicinska och ekonomiska problem för den enskilde och för samhället.

Kommunens mål är att minska fysisk-, psykisk-, och social ohälsa samt förebygga dödsfall till följd av missbruk. För att lyckas med detta krävs en bred samsyn samt ett gemensamt ansvar från olika intressenter.

Det finns en regional handlingsplan som ska ses som ett stöd och vägledning ibland annat kommuners, myndigheters, idéburna organisationers, näringslivets arbete kring alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) och det brottsförebyggande arbetet. Ta del av handlingsplanen här.PDF (pdf, 1.4 MB)


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.