D149 Stormen 10

Älmhultsbostäder AB som äger fastigheten Stormen 10 önskar utöka byggrätten på fastigheten i syfte att kunna tillmötesgå befintliga affärslokalers expansionsbehov samt ytterligare en affärslokal och samtidigt skapa bostäder centralt. I gällande detaljplan medges endast byggrätt på halva tomten. Planerad ny byggnad önskar man uppföra på hela fastighetsytan.

Detaljplanen är antagen av kommunfullmäktige 2009-08-31 § 107
och laga kraft 2009-10-02.

PlankartaPDF (pdf, 118.6 kB)

PlanhandlingarPDF (pdf, 34.8 kB)

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.