Norra Esplanaden - nu är arbetet igång!

Visionsskiss

Norra Esplanaden kommer behöva stängas helt för trafik från Norra Parkgatan från och med söndag 23/4 klockan 18:00 och fram till måndag morgon 24/4 klockan 05:00. Läs mer på nyheten!

Under det kommande året tar centrumutvecklingen i Älmhult fart på riktigt. Målet är att göra centrummiljön mer attraktiv, trygg och välkomnande med en tydlig småstadskaraktär.

Just nu pågår arbetet med att byta ut våra vattenledningar i centrum. I samband med detta kommer gatan att omgestaltas för att få en trevligare och mer stadsmässig karaktär. Gatan kommer att planas ut så att gångbana, cykelväg och körbana är i samma nivå. Arbetet kommer att pågå fram till oktober 2017. Gående kommer kunna nå butikerna under öppettiderna.

Parkeringsmöjligheter

Det är fortfarande enkelt att parkera och det finns gott om p-platser, men just under vägarbetet får du kanske gå lite extra. Följ orange vägvisning så hittar du till anvisade p-områden.

Parkeringsmöjligheterna under arbetets gång kommer att variera från dag till dag vilket innebär att inga platser märks ut men entreprenören tillåter bilar att parkera där det finns utrymme för det.

Tekniska förvaltningen letar kontinuerligt efter ytor att upplåta parkering på vid behov.

Detta händer - preliminär tidplan

Här kommer ett preliminärt schema över arbetet med Södra och Norra Esplanaden. Observera att ändringar kan uppstå.

Vecka 13-28

Kör- och gångfält på östra sidan Norra Esplanaden.

”Fållor” (öppningar i staketen) möjliggör övergång till butikerna på västra sidan.

Vecka 18

Under vecka 18 påbörjas arbetet med stensättning på västra sidan. Vi beräknar att det ska vara klart vecka 27.

Västra sidan planeras vara helt klar med markbeläggning och så vidare till vecka 28.

Vecka 28-31

Semester.

Trafiken längs Norra Esplanaden kommer att vara enkelriktad med möjlighet till parkering.

Vecka 31-39

Kör- och gångfält på västra sidan Norra Esplanaden

”Fållor” (öppningar i staketen) möjliggör övergång till butikerna på östra sidan.

Vecka 33

Under vecka 33 påbörjas arbetet med stensättning på östra sidan. Vi beräknar att det ska vara klart vecka 37.

Östra sidan planeras vara helt klar med markbeläggning och så vidare till vecka 39.

Detta är på gång:

  • Korsningarna vid Södra och Norra Torggatan samt vid Köpmangatan blir upphöjda och beläggs med smågatsten.
  • Nuvarande nivåskillnader mellan gångstråk, cykelbana och vägbana ska jämnas ut.
  • Dagvattnet kommer att ledas till speciella regnrabatter som dessutom blir ett grönt inslag i centrum.
  • Befintliga träd kommer att bytas ut om nya träd (Avenbok) som ska planteras på båda sidor av gatan, mellan cykelbana och parkering.
  • Gångstråken beläggs med betongplattor och det kommer att finnas plats för uteservering.
  • Cykelstråken kommer att bli mellan gångstråk och bilväg. Parkering kommer att finnas längs gatan.
  • Belysningen ska bytas ut mot en med lägre armatur – en ska vara riktad mot gatan och en riktad mot gång- och cykelväg.
  • Parkeringsplatser kommer fortsatt att finnas längs gatan.
  • Dagvattnet kommer att tas om hand i särskilda raingardens eller regnträdgårdar, med vatten- och torktåliga växter.

Så kör du under ombyggnaden av Norra Esplanaden

Under tiden som arbetet med Norra Esplanaden pågår kommer körfältet i nordlig riktning att vara öppet. Biltrafiken kommer att ledas om enligt följande:

Omledningskarta

Klicka på bilden för större karta.

Illustrationsskisser

Visionsskiss.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.