Kommunala gator

Inom områden med detaljplan ska kommunen vara huvudansvarig för allmänna platser, om det inte finns särskilda skäl till annat. Kommunen har cirka 10 mil gator inom tätorterna, varav de flesta är belagda.

De planer som reglerar att kommunen ska vara väghållare kallas "Detaljplan med kommunalt huvudmannaskap" vilket motsvarar "Stadsplan" i den äldre lagstiftningen (Byggnadslagen, 1947:385).

Kommunens gator inom tätorterna redovisas på kartor under respektive flik för orterna. Här anges även vilka delar som Trafikverket ansvarar för.

Orter i kommunen

 

ÄlmhultPDF (pdf, 2.7 MB) (pdf, 53.5 MB)HäradsbäckPDF (pdf, 8.6 MB) (pdf, 8.6 MB)
DiöPDF (pdf, 15.4 MB) (pdf, 15.4 MB)DelaryPDF (pdf, 9.3 MB) (pdf, 9.3 MB)
LiatorpPDF (pdf, 15.1 MB) (pdf, 15.1 MB)GöterydPDF (pdf, 7.9 MB) (pdf, 7.9 MB)
EnerydaPDF (pdf, 14.2 MB) (pdf, 14.2 MB)HallarydPDF (pdf, 10.7 MB) (pdf, 10.7 MB)
VirestadPDF (pdf, 6 MB) (pdf, 6 MB)PjätterydPDF (pdf, 7.2 MB) (pdf, 7.2 MB)

Kommunen har upprättat en prioriteringslista avseende huvudgator vid snöröjning och halkbekämpning för tätorten Älmhult. Under fliken ÄlmhultPDF (pdf, 268.7 kB) redovisas prioriteringsordningen.

Upplever du något på de kommunala gatorna som du anser bör förändras kan du skicka dina synpunkter till Gatuavdelningens expedition, eller skicka oss ett brev där du klargör vad som bör förändras samt eventuellt förslag till åtgärd.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.