Kvarnen 10

Granskningstid

Ett reviderat förslag till detaljplan för Kvarnen 10 i Älmhult finns tillgänglig för granskning från 16 juni till 6 juli 2017

Miljö- och byggförvaltningen har på uppdrag av miljö- och byggnämnden upprättat ett planförslag för fastigheten Kvarnen 10. Det är Älmhultsbostäder AB som äger fastigheten.

Illustration av Kvarnen 10

Syftet med detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att ändra våningshöjden så att den går att bebygga med tre våningar (idag två våningar). Utöver det görs vissa mindre justeringar. Däremot kvarstår huvudändamålet bostäder i detaljplan. Älmhults kommun har en stor befolkningstillväxt och behovet av nya bostäder är likaledes stort. För att kunna nyttja den aktuella tomten på ett mer effektivt sätt görs en planändring.

Så lämnar du synpunkter

Om du vill lämna synpunkter på planförslaget kan göra det till och med den 6 juli 2017. Synpunkter måste lämnas skriftligt med namn och adress. Berörda fastighetsägare ska även informera eventuella hyresgäster om detta utskick. Den som inte senast under granskningstidens utgång framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Synpunkter skickas till miljö- och byggnämnden

E-post: mob@almhult.se eller Miljö- och byggnämnden, Älmhults kommun, Box 500, 343 23 Älmhult.

Här kan du hämta planhandlingarna:

Har du frågor om detaljplaneförslaget eller vill beställa papperskopia kontakta Henrik Johansson, tfn 0476-551 84, e-post henrik.johansson@almhult.se.

Orienteringskarta.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.