Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Ska du bygga nytt hus eller ska området där du bor anslutas till kommunalt vatten och avlopp? Ligger huset inom ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp ska vatten och avloppsförsörjningen ske genom kommunala VA-anläggningar.

Första steget är då att fylla i blanketten servisanmälanPDF (pdf, 340.8 kB). Innan du fyller i blanketten, läs gärna igenom de allmänna bestämmelserna (ABVA).

Efter att tekniska förvaltningen fått in din servisanmälan upprättas en förbindelsepunkt, servis, det vill säga den punkt där fastighetens ledningar kopplas samman med de kommunala ledningarna. Alla ledningar på tomten innanför denna punkt är fastighetsägarens ansvar.

En vattenmätare kopplas in på inkommande vattenledning i fastigheten, oftast i källaren eller tvättstugan. Detta sker eftersom du ska betala för den mängd vatten som förbrukas.


Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.