Väg 120

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger Trafikverket om väg 120, en sträcka på cirka 10 km mellan Delary och Älmhult.

Under 2016 har vägen breddats och förstärkts. Vi hoppas att ni som trafikerar den nya vägen är nöjda med resultatet.

Den 15 maj påbörjar Sandahls de sista beläggningsarbetena. Beläggningsarbetena kommer att hålla på i cirka 4 veckor med begränsad framkomlighet.

Projektet beräknas vara klart våren 2017.

Arbetet med överföringsledningar från väg 120 till Älmhults vattenverk pågår

I samband med arbetet på väg 120 pågår även ett stort vatten och avloppsprojekt där arbetet med att anlägga ledningarna från väg 120 till Älmhults vattenverk nu pågår för fullt vid Gotthards gata.

Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni 2017.

Störningar under byggtiden

Under byggnationen kommer vissa trafikstörningar att uppstå längs Gotthards gata samt vid korsningen Ljungbyvägen/Paradisvägen. Genomfartstrafik kommer att vara tillåten men med viss begränsning av framkomligheten.

Vi kommer i möjligaste mån att undvika störningar i vattendistributionen och vi ber om er förståelse för eventuella störningar i form av buller från arbetsmaskiner under byggperioden.

Läs mer om vatten- och avloppsprojektet här.

Bakgrund

Väg 120 är en viktig transportled som sammanbinder Älmhult och E4. Trafikverket kommer att göra en breddning och förstärkning av vägen samt ett vatten- och avloppsprojekt i samarbete med Älmhults kommun.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats

 

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.