Väg 120

Väg 120, Delary–Älmhult

För att öka trafiksäkerheten och framkomligheten bygger Trafikverket om väg 120, en sträcka på cirka 10 km mellan Delary och Älmhult.

Väg 120 är en viktig transportled som sammanbinder Älmhult och E4. Trafikverket kommer nu att göra en breddning och förstärkning av vägen samt ett vatten- och avloppsprojekt i samarbete med Älmhults kommun.

Framkomligheten påverkas under byggtiden

Vägen är avstängd under perioden 2016-04-01 – 2016-10-31 för genomfartstrafik, dock ska samtliga fastigheter vara tillgängliga och behörig trafik som till exempel post och sophämtning ska kunna trafikera vägen. Övrig tid kommer genomfartstrafik att vara tillåten men med vissa begränsningar av framkomligheten.

Öppnar för trafik den 1 november men arbete pågår fram till den 1 juni

Den 1 november öppnar väg 120 för trafik igen. Vägen har nu breddats och förstärkts och vi hoppas att ni som trafikerar den är nöjda med resultatet. Fram till 1 juni 2017 kommer det fortfarande att pågå en del arbeten på och vid sidan om vägen, men trafikstörningarna kommer att vara begränsade.

Vi tackar för att ni har tålamod och ber samtidigt om att alla visar hänsyn till dem som arbetar längs vägen.

Projektet beräknas vara klart våren 2017.

Läs mer om projektet på Trafikverkets hemsida.länk till annan webbplats

Arbetet med överföringsledningar från väg 120 till Älmhults vattenverk pågår

I samband med arbetet på väg 120 pågår även ett stort vatten och avloppsprojekt där arbetet med att anlägga ledningarna från väg 120 till Älmhults vattenverk nu pågår för fullt vid Gotthards gata. Etappen mellan väg 120 och Älmhults vattenverk beräknas pågå fram till årsskiftet.

Störningar under byggtiden

Under byggnationen kommer vissa trafikstörningar att uppstå längs Gotthards gata samt vid korsningen Ljungbyvägen/Paradisvägen. Genomfartstrafik kommer att vara tillåten men med viss begränsning av framkomligheten.

Vi kommer i möjligaste mån att undvika störningar i vattendistributionen och vi ber om er förståelse för eventuella störningar i form av buller från arbetsmaskiner under byggperioden.

Läs mer om vatten- och avloppsprojektet här.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.