Vår profil

Vi vistas utomhus i naturen med barnen varje dag.
Det lägger grunden för en medvetenhet kring natur, miljö och hållbarhetsfrågor.
Utomhusvistelse är också gynnsam utifrån flera hälsoaspekter.
Minskad infektionskänslighet.
Minskad stress och lägre påfrestning av ljud.
Bra grovmotorisk träning.
Mycket rörelse och frisk luft vilket leder till god aptit och god sömn.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att surfa vidare accepterar du dessa cookies.